"Hydroids. I. Tubularia." -Thomson, 1916

Tubularia Hydroid

"Hydroids. I. Tubularia." -Thomson, 1916