"Fig. 60. Cones of Abies - From bottom to top, A. grandis (Grand Fir), A. Balsamea (Balsam Fir), A. Picea (Silver Fir)." L.H. Bailey, 1917

Fir Tree Cones

"Fig. 60. Cones of Abies - From bottom to top, A. grandis (Grand Fir), A. Balsamea (Balsam Fir), A.…