The dorsal valve of the brachiopod Atrypa reticularis.

Atrypa Brachiopod

The dorsal valve of the brachiopod Atrypa reticularis.

The shell of Atrypa reticularis, a species of brachiopod.

Atrypa Brachiopod

The shell of Atrypa reticularis, a species of brachiopod.

"Palaeozoic Brachiopods. 1. Lingula Lewisii (Silurian). 2. Obolus Aollinis (Silurian). 3. Leptaena transversalis (Silurian). 4. Orthis elegantula (Silurian). 5. Orthis striatula (Devonian). 6. Stophomena depressa (Silurian). 7. Atrypa reticularis (Silurian). 8. Pentamerus. 9. Spirifer striatus (Carb. Limestone). 10. Spirifer speciosus (Devon). 11. Spirifer trigonalis (Carb. Limestone)." -Taylor, 1904

Paleozoic Brachiopods

"Palaeozoic Brachiopods. 1. Lingula Lewisii (Silurian). 2. Obolus Aollinis (Silurian). 3. Leptaena transversalis…