Alexandria, Pharos Island Lighthouse

Pharos Island Lighthouse

Alexandria, Pharos Island Lighthouse

A peninsula with a lighthouse on it.

Peninsula

A peninsula with a lighthouse on it.