Female flowers of <em>q</em>, pedunculata

Oak Flowers

Female flowers of q, pedunculata

Male flowers of <em>q</em>, sessiliflora

Oak Flowers

Male flowers of q, sessiliflora

Female flowers of <em>q</em>, sessiliflora, after fertilization

Oak Flowers

Female flowers of q, sessiliflora, after fertilization